Οι καταστάσεις φωτομέτρησης! - ©NikosT - ©Walking in Hellas - ©Photo-News.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Οι καταστάσεις φωτομέτρησης!

Οι καταστάσεις φωτομέτρησης!


Κατάσταση φωτομέτρησης είναι  ο τρόπος με τον οποίο μια φωτογραφική μηχανή καθορίζει την έκθεση. Οι κάμερες γενικά επιτρέπουν στον χρήστη να επιλέξει μεταξύ τριών καταστάσεων …

Spot (Φωτομέτρηση ως προς το κέντρο)
Center Weighted Average (Σταθμισμένου μέσου όρου)
Multi-zone ή Matrix (Ως προς το σύνολο της εικόνας)Είναι διαφορετικοί τρόποι μέτρησης από τις οποίες προβλέπει ο χρήστης ποια θα είναι η πιο κατάλληλη για χρήση σε διάφορες συνθήκες φωτισμού. Αναλυτικότερα έχουμε τις παρακάτω καταστάσεις:

SPOT METERING:  Με μέτρηση ως προς το κέντρο, η φωτογραφική μηχανή θα μετρήσει μόνο μια πολύ μικρή περιοχή της σκηνής (μεταξύ 1-5% του χώρου στο κέντρο του σκοπεύτρου). Το κέντρο είναι κατά κανόνα το κέντρο της σκηνής, αλλά μερικές φωτογραφικές μηχανές επιτρέπουν στο χρήστη να επιλέξει ένα διαφορετικό εκτός κέντρου σκηνής σημείο φωτομέτρησης. Μπορούν επίσης να ανασυνθέσουν το κάδρο μετακινώντας τη φωτογραφική μηχανή μετά την μέτρηση και αφού την έχουν κλειδώσει με το κατάλληλο πλήκτρο. Η σημειακή μέτρηση είναι πολύ ακριβής και δεν επηρεάζεται από άλλες περιοχές στο κάδρο. Συνήθως χρησιμοποιείται για να φωτογραφήσετε σκηνές με πολύ υψηλή αντίθεση. Για παράδειγμα, εάν πίσω από το θέμα χτυπάει ο ήλιος που ανατέλλει και το πρόσωπο είναι πολύ πιο σκούρο από το φωτοστέφανο γύρω και πίσω του. Η μέτρηση ως προς το κέντρο επιτρέπει στο φωτογράφο να μετρήσει το φως που ανακλάται από το πρόσωπο του θέματος και να εκθέσει κατάλληλα. Η περιοχή γύρω και πίσω από το πρόσωπο θα καταστεί υπερβολικά εκτεθειμένη. Η «σημειακή μέτρηση» είναι μια μέθοδος κατά την οποία εξαρτάται άμεσα από το ζωνικό σύστημα το οποίο θα δούμε σε επόμενο άρθρο. Ένα άλλο παράδειγμα στο οποίο είναι χρήσιμη αυτή η μέθοδος είναι όταν φωτογραφίζετε το φεγγάρι. Λόγω της πολύ σκοτεινής φύσης της σκηνής, άλλες μέθοδοι μέτρησης τείνουν να υπερεκθέτουν το φεγγάρι. Αυτή η μέτρηση θα επιτρέψει περισσότερη λεπτομέρεια στο φεγγάρι, ενώ θα υποεκθέσει το υπόλοιπο της σκηνής δίνοντας το νυχτερινό χαρακτήρα της φωτογραφίας.

CENTER-WEIGHTED AVERAGE METERING: Σε αυτό το σύστημα, ο μετρητής επικεντρώνει μεταξύ 60 και 80 τοις εκατό την ευαισθησία προς το κεντρικό τμήμα του σκοπεύτρου. Η ισορροπία στη συνέχεια προσαρμόζεται ανάλογα έξω προς τα άκρα του κάδρου. Ορισμένες κάμερες επιτρέπουν στο χρήστη να προσαρμόσει την βαρύτητα που θα δοθεί στο κεντρικό τμήμα και στο περιφερειακό. Ένα πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι επηρεάζεται λιγότερο από τις μικρές περιοχές διαφέρουν σε φωτεινότητα στα άκρα του σκοπεύτρου. Πολύ καλά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν όταν το θέμα είναι στο κέντρο του κάδρου.

AVERAGE METERING: Σε αυτό τον τύπο φωτομέτρησης η κάμερα θα χρησιμοποιεί πληροφορίες για το φως που προέρχονται από όλη τη σκηνή και θα χρησιμοποιήσειτον μέσο όρο για την τελική ρύθμιση της έκθεσης, χωρίς να δώσει ιδιαίτερο βάρος σε κάποια περιοχή.

PARTIAL METERING: Αυτή μέτρα μεγαλύτερη περιοχή από ότι  η μέτρηση σημείου (περίπου 10-15% του συνόλου του κάδρου), και χρησιμοποιείται γενικά  όταν υπάρχουν πολύ φωτεινές ή πολύ σκοτεινές περιοχές στις άκρες του κάδρου, οι οποίες επηρεάζουν τη φωτομέτρηση αδικαιολόγητα. Όπως στη μέτρηση ως προς το κέντρο, μερικές φωτογραφικές μηχανές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεταβλητά σημεία για να λάβουν τις πληροφορίες (καταβάση το σημείο εστίασης), ή να έχουν ένα σταθερό σημείο στο κέντρο του σκοπεύτρου. Τη μερική μέτρηση τη συναντάμε κυρίως στις φωτογραφικές μηχανές της Canon.

MULTI-ZONE METERING: Εδώ η κάμερα μετρά την ένταση του φωτός σε διάφορα σημεία στη σκηνή και στη συνέχεια συνδυάζει τα αποτελέσματα για να βρείτε τις ρυθμίσεις για την καλύτερη έκθεση. Πώς συνδυάζονται / υπολογίζονται διαφέρει από τη μηχανή σε μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός των ζωνών που χρησιμοποιείται ποικίλλει, από μερικές  εώς πάνω από χίλιες. Ωστόσο οι επιδόσεις δεν συνάδουν με τον αριθμό των ζωνών μόνο, ή τη διάταξη. Σε γενικές γραμμές, τα πιο προηγμένα συστήματα βρίσκονται στις φωτογραφικές μηχανές DSLR.

 
©copyright design and developer 2016 - 2017 ©NikosT All rights reserved
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού