Ποια η διαφορά μεταξύ του φορμά FX και του φορμά DX - ©NikosT - ©Walking in Hellas - ©Photo-News.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ποια η διαφορά μεταξύ του φορμά FX και του φορμά DX

Η περιοχή της εικόνας στον αισθητήρα διαφέρει μεταξύ του φορμά FX και του φορμά DX ως προς το φυσικό της μέγεθος. Στο φορμά FX η περιοχή εικόνας βασίζεται στον κύκλο εικόνας 35 mm (36 x 24). Στο φορμά DX η περιοχή εικόνας είναι περίπου 24 x 16 mm.


Μέγεθος αισθητήρα με φορμά FX περίπου 36 x 24 mm


Μέγεθος αισθητήρα με φορμά DX 24 x 16 mm


Φορμά FX


Ο μεγαλύτερος αισθητήρας εικόνας FX έχει ουσιαστικό το ίδιο μέγεθος με το φορμά φιλμ 35 mm [135], που σημαίνει ότι η εστιακή απόσταση ενός φακού που χρησιμοποιείται σε κάποιο από αυτά τα φορμά θα είναι ουσιαστικά η ίδια. Σε φωτογραφικές μηχανές φορμά FX μπορούν να χρησιμοποιούνται πολλοί φακοί αυτόματης και χειροκίνητης εστίασης NIKKOR. Με την μακρά ιστορία της Nikon στην κατασκευή των φακών, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στη χρήση μερικών από αυτούς. Γι’ αυτό, πριν αποφασίσετε να αγοράσετε κάποιο φακό, καλό είναι να γνωρίζετε αυτούς τους περιορισμούς.
Οι φακοί DX NIKKOR έχουν σχεδιαστεί και έχουν βελτιστοποιηθεί για χρήση με φωτογραφικές μηχανές SLR φορμά DX και φορμά FX. Όταν ο φακός προσαρτάται σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR φορμά FX, η λειτουργία κροπαρίσματος DX της φωτογραφικής μηχανής ενεργοποιείται αυτόματα, αλλάζοντας ανάλογα την περιοχή αποτύπωσης της εικόνας. Αυτό το κροπάρισμα της εικόνας αντικατοπτρίζεται και στην οθόνη σκοπεύτρου της φωτογραφικής μηχανής ενώ η περιοχή εικόνας που δεν αποτυπώνεται, εμφανίζεται γκριζαρισμένη.


Οθόνη σκοπεύτρου της D3 (με συνδεδεμένο φακό χωρίς DX).


Φορμά DX

Στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR φορμά DX μπορούν να χρησιμοποιούνται όλοι οι φακοί που έχουν σχεδιαστεί ως φακοί τύπου DX. Πολλοί φακοί NIKKOR που έχουν σχεδιαστεί για το φορμά FX ή το φορμά φιλμ 35 mm [135] μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR φορμά DX. Το αποτέλεσμα από τη χρήση ενός φακού NIKKOR σε μια φωτογραφική μηχανή φορμά DX είναι η δημιουργία μεγέθυνσης της εστιακής απόστασης του φακού κατά 1,5x (δηλαδή, ένας φακός 50 mm θα δημιουργήσει το ισοδύναμο με μια εστιακή απόσταση 75 mm).

 
©copyright design and developer 2016 - 2017 ©NikosT All rights reserved
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού