personal blog - NikosT

Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ)

NikosT
Δημοσιεύθηκε από σε Συνταξιούχοι · 2 Μάρτιος 2024
Από την παρακολούθηση και την διερεύνηση των επανυπολογισμών σύνταξης που συνεχίζω να κάνω, θέλω να ενημερώσω τους συνάδελφους για τα εξής :

1) Η δεύτερη σελίδα των ενημερωτικών σημειωμάτων εξακολουθεί να μην παρουσιάζει αναλυτικά σε ποιες χρονικές περιόδους αναφέρονται τα ένσημα με επασφάλιστρο τα οποία λαμβάνει υπόψη ο ΕΦΚΑ στον επανυπολογισμό και ποιο είναι το ύψος επασφάλιστρου των ενσήμων σε κάθε χρονική περίοδο.
Ο καθένας μπορεί να καταλάβει χωρίς να έχει ιδιαίτερες γνώσεις ότι αυτό εξυπηρετεί την αδιαφάνεια προκειμένου να μην ληφθούν υπόψη ένσημα τα οποία έχουν επασφάλιστρο.
Στα παραδείγματα που έχω δημοσιεύσει φαίνεται αναλυτικά πως ο αριθμός των ημερών ασφάλισης με επασφάλιστρο και το ύψος επασφάλιστρου διαμορφώνουν την προσαύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη και συνολικά το ύψος της σύνταξης καθώς και τα αναδρομικά που δικαιούται ο καθένας.
Από την έρευνα προκύπτει σαφώς ότι στους επανυπολογισμούς μεγάλης μερίδας συναδέλφων δεν λαμβάνεται υπόψη ένας μεγάλος αριθμός ενσήμων που έχουν επασφάλιστρο και οι ίδιοι οι συνάδελφοι είτε δεν το γνωρίζουν, είτε δεν μπορούν να το τεκμηριώσουν εάν δεν έχουν αντίγραφο ενσήμων ή δεν μπορούν να κατεβάσουν το ιστορικό ασφάλισης από την πλατφόρμα 'ΑΤΛΑΣ" που σημειωτέο δεν είναι πλήρες και έτσι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε Ένσταση αμφισβήτησης του επανυπολογισμού.
Η σκόπιμη αγνόηση από πλευράς του ΕΦΚΑ πολλών ενσήμων που έχουν επασφάλιστρο μειώνει την προσαύξηση της σύνταξης που δικαιούμαστε και συνεπακόλουθα μειώνει και τα οφειλόμενα αναδρομικά.

2) Διαπίστωσα ότι στους έχοντες περισσότερα από 9.000 ένσημα (πραγματικά και πλασματικά) συμβαίνει πολλές φορές να καθορίζεται εσφαλμένη κράτηση ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) στους επανυπολογισμούς. Συγκεκριμένα γίνεται εσφαλμένη εφαρμογή ΕΑΣ στον προσδιορισμό του μικτού ποσού μετά την κράτηση ασθενείας και ΕΑΣ στον 10ο 2019, όπου γίνεται η σύγκριση του ποσού με την παλαιά σύνταξη και προσδιορίζεται η προσωπική διαφορά.
Η κράτηση ΕΑΣ είναι 3% για ποσά από 1.400 μέχρι 1.700, 6% για ποσά από 1.701 έως 2.000 , 7% για ποσά από 2.001 μέχρι 2.300, 9% από 2.301 μέχρι 2.600 κ.ο.κ..
Η εγκύκλιος των υπουργείων οικονομικών και εργασίας που καθορίζει τον τρόπο προσδιορισμού και ρυθμίζει την καταβολή της προσωπικής διαφοράς του αρθ. 14 του Ν.4387/2016, ορίζει σαφώς στο 7ο παράδειγμα ότι :

Στις περιπτώσεις που το μικτό ποσό του 1ου 2019 (μετά την κράτηση ασθένειας και της ΕΑΣ) είναι μεγαλύτερο από το μικτό ποσό του 10ου 2019 και επομένως η αρνητική προσωπική διαφορά του 1ου 2019 (Ν.4387/2016) είναι μεγαλύτερη από την αρνητική προσωπική διαφορά τον 10ου 2019 (Ν.4670/2020), τότε θα πρέπει από τον 10ο 2019 να αποδίδεται ολόκληρη η αρνητική προσωπική διαφορά που προκύπτει και όχι σε πέντε δόσεις και η διαφορά των δύο αρνητικών προσωπικών διαφορών να καταβάλλεται ως θετική προσωπική διαφορά μέχρι την εξάλειψη της από μελλοντικές αυξήσεις.
Η ταχυδακτυλουργία που γίνεται προκειμένου να αποφευχθεί ολόκληρη η καταβολή της αρνητικής προσωπικής διαφοράς από τον 10ο του 2019 (πράγμα που θα ανέβαζε το ποσό των αναδρομικών), είναι στο ότι υπολογίζουν αυθαίρετα μια μικρότερη εικονική κράτηση ΕΑΣ για τον προσδιορισμό του μικτού ποσού και της προσωπικής διαφοράς τον 10ο 2019.
Το κάνουν για να προσδιορίζεται πάντα μεγαλύτερο μικτό ποσό και μεγαλύτερη προσωπική διαφορά τον 10ο 2019 από τα αντίστοιχα ποσά του 1ου 2019. Με το κόλπο αυτό προκύπτει μια επί πλέον αρνητική προσωπική διαφορά τον 10ο 2019 και έτσι συνεχίζεται η καταβολή με δόσεις όπως στις άλλες περιπτώσεις, αντί να ενσωματωθεί η αρνητική προσωπική διαφορά του 10ου 2019 και η μικρή διαφορά των δύο να καταβληθεί ολόκληρη ως θετική προσωπική διαφορά που θα εξαλειφθεί με την επόμενη αύξηση (7,75%) τον 1ο 2023.

Το ότι πρόκειται για σκόπιμη και προσχεδιασμένη μεθόδευση κατ΄εντολή των πολιτικών προϊσταμένων του ΕΦΚΑ φαίνεται καθαρά από το γεγονός ότι στα ενημερωτικά σημειώματα κάτω από τον επανυπολογισμό όπου γίνονται οι κρατήσεις για να βγει το καθαρό καταβλητέο ποσό, εκεί η κράτηση της ΕΑΣ από την σύνταξη μας γίνεται ολόκληρη και κανονικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κλιμακωτά ποσοστά που ανέφερα παραπάνω.

➡️ Από τις δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις με την αδιαφάνεια στα επασφάλιστρα των ενσήμων και με την ταχυδακτυλουργία στον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς τον 10ο 2019 προκύπτει σαφώς η προσπάθεια του ΕΦΚΑ να μειώσει τα ποσά των αναδρομικών που είναι χρήματα των συνταξιούχων που έχουν παρακρατηθεί και δεν έχουν αποδοθεί από το 2019, παρά την μεγάλη σφαγή που έχουν υποστεί οι συντάξεις μας την τελευταία 12ετία.
🔲 Δημοσιεύω δύο φωτογραφίες για καλύτερη κατανόηση. Η πρώτη φωτογραφία δείχνει τον ορθό επανυπολογισμό και τα σωστά αναδρομικά που αντιστοιχούν. Η δεύτερη δείχνει τον σκόπιμα λαθεμένο επανυπολογισμό με τα πετσοκομμένα αναδρομικά. Φαίνεται καθαρά η ταχυδακτυλουργία της μικρής κράτησης ΕΑΣ προκειμένου να γίνει σύγκριση μεγαλύτερου μικτού ποσού με την παλιά σύνταξη και έτσι να προσδιοριστεί μεγαλύτερη αρνητική προσωπική διαφορά τον 10ο 2019 σε σχέση με τον 1ο 2019. Αυτό έχει αποτέλεσμα την συνέχιση καταβολής της αρνητικής προσωπικής διαφοράς με δόσεις και τελικά την μείωση του ποσού αναδρομικών της πενταετίας.
Η μείωση των αναδρομικών σε αυτή την περίπτωση είναι : 10.348,81 - 6.722,86 = 3.625,95 ευρώ μικτά.e-Mail: info@nikost.gr  
Επιστροφή στο περιεχόμενο