personal blog - NikosT

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συντάξεις: Οι 8 μεγάλες αδικίες του ασφαλιστικού

NikosT
Δημοσιεύθηκε από σε Συνταξιούχοι · 24 Απρίλιος 2024
Η αδικία με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), που κόβει τις αυξήσεις στις συντάξεις, είναι μία από αυτές που θα αποκατασταθεί, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες διατάξεις που στην πορεία εφαρμογής τους ή από κακή εφαρμογή τους καταλήγουν να είναι εις βάρος των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων.
Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» εντόπισε τις οκτώ μεγαλύτερες αδικίες του ασφαλιστικού οι οποίες θα πρέπει να διορθωθούν.

Στις οκτώ μεγάλες αδικίες περιλαμβάνονται:

Η εξαίρεση του ποσού της προσωπικής διαφοράς από τις αυξήσεις συντάξεων. Η αύξηση υπολογίζεται μόνον σε εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, ενώ η προσωπική διαφορά μένει έξω, παρότι αποτελεί τμήμα της παλιάς σύνταξης που απομονώθηκε στον επανυπολογισμό των συντάξεων. Η προσωπική διαφορά ως τμήμα σύνταξης για την οποία πληρώθηκαν εισφορές θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στην αύξηση και το ποσό της αύξησης να μειώνει ισόποσα την προσωπική διαφορά, ώστε έτσι να μηδενιστεί πιο γρήγορα.
Η διάκριση ασφαλισμένων γονέων στα όρια ηλικίας για σύνταξη με ανήλικο. Δικαίωμα για συνταξιοδότηση ανδρών με διατάξεις ανήλικου τέκνου έχουν μόνον οι δημόσιοι υπάλληλοι, όχι οι ιδιωτικοί, ούτε καν οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ, όπου η σύνταξη με ανήλικο προβλέπεται μόνον για τις γυναίκες μισθωτές με ασφάλιση πριν το 1993. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους γονείς με τρία και άνω παιδιά στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ισχύει στο Δημόσιο (χωρίς αποκατάσταση) διάκριση στις συντάξεις γονέων με ανήλικο.
Ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης για τους συνταξιούχους που αποχώρησαν πριν το νόμο Κατρούγκαλου (πριν τις 13/5/2016), για τον οποίο δεν ισχύει η προσαύξηση 0,075% που εφαρμόζεται για τους συνταξιούχους που αποχωρούν μετά τις 13/5/2016 και είχαν παράλληλη ασφάλιση. Οι παλαιοί συνταξιούχου πριν τον Μάιο του 2026, που έτυχε να έχουν λόγω ιδιότητας ή και λόγω επαγγέλματος διπλή ασφάλιση, για να μη χάσουν τις εισφορές τους θα έπρεπε να συμπληρώσουν 16 έτη ασφάλισης και ηλικία 67 για να πάρουν σύνταξη από το δεύτερο Ταμείο. Πάρα πολλοί όμως δεν έφτασαν στα 16 χρόνια, με αποτέλεσμα οι εισφορές τους να μείνουν στα Ταμεία, καθώς οι ίδιοι δεν δικαιούνται ούτε επιστροφή εισφορών. Ενώ λοιπόν όσοι αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 (μετά το νόμο Κατρούγκαλου) και είχαν δύο Ταμεία παίρνουν προσαύξηση σύνταξης 0,075% για τις επιπλέον εισφορές, οι συνταξιούχοι πριν τον Μάιο του 2016 δεν δικαιούνται τίποτε παρά μόνον αν συμπλήρωσαν 16 χρόνια με παράλληλη ασφάλιση.
Η μείωση της ετήσιας προσαύξησης στα ποσοστά αναπλήρωσης συντάξεων μετά τα 40 έτη. Από τα 36 ως και τα 40 έτη ασφάλισης τα ποσοστά αναπλήρωσης αυξάνονται με συντελεστή 2,55%. Για κάθε έτος μετά το 40ό όμως η ετήσια προσαύξηση στην αναπλήρωση από το 2,55% πέφτει απότομα στο 0,5%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι να παίρνουν ελάχιστα στη σύνταξη με εισφορές από τα 41 ως τα 44,10 έτη ασφάλισης, ενώ από τα 45 έτη και μετά το σύστημα επί της ουσίας παύει να είναι ανταποδοτικό, καθώς από έτος σε έτος το κέρδος στη σύνταξη δεν ξεπερνά τα 10 ευρώ.
Η μικρή ανταπόδοση που δίνουν στη σύνταξη οι εισφορές που πληρώνουν οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να απασχολούνται. Για κάθε έτος ασφάλισης παίρνουν 0,77% του μισθού ως έξτρα ποσό στη σύνταξη. Η αδικία είναι διπλή διότι ακόμη και αυτό το πολύ χαμηλό ποσοστό δεν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται, παρότι ο νόμος προβλέπει την εφαρμογή του από 1ης/1/2017!
Η τριπλή εισφορά ασθένειας που πληρώνουν οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται με 6% στην κύρια σύνταξη, 6% στην επικουρική σύνταξη και 2,55% ως εργαζόμενοι. Αν απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, τότε πληρώνουν 6% για ασθένεια στην κύρια σύνταξη, 6% στην επικουρική, 62 ευρώ το μήνα για περίθαλψη ως ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιπλέον ο νόμος τους υποχρεώνει να δίνουν και 10 ευρώ ως εισφορά… ανεργίας, παρότι οι ίδιοι είναι συνταξιούχοι!
Η διπλή περικοπή συντάξεων στις περιπτώσεις συνταξιούχων γήρατος ΟΓΑ που λαμβάνουν και σύνταξη χηρείας. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος του ΟΓΑ, αν πάρουν και σύνταξη χηρείας από άλλο Ταμείο (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.ά.), έχουν διπλή περικοπή! Τους κόβεται άμεσα το προνοιακό τμήμα από τη σύνταξη του ΟΓΑ και όταν κλείσουν την πρώτη τριετία κόβεται και η σύνταξη χηρείας από το 70% στο 35%.
Ο μη υπολογισμός των πρόσθετων αποδοχών των ναυτικών (Κυριακής και αδειών) στις συντάξιμες αποδοχές που ελήφθησαν υπόψη για τον επανυπολογισμό των συντάξεων του ΝΑΤ, παρότι σε αυτές τις πρόσθετες αποδοχές οι ναυτικοί είχαν κανονικές ασφαλιστικές κρατήσεις!
Ποιες αδικίες υπάρχουν στις εισφορές;

Μια μεγάλη αδικία στο θέμα των εισφορών είναι ότι ουδέποτε επιβραβεύτηκαν από τα Ταμεία οι συνεπείς ασφαλισμένοι στην πληρωμή των εισφορών τους. Δεν έχει θεσπιστεί κανένα μπόνους και καμία έκπτωση σε όσους τις πληρώνουν εμπρόθεσμα. Οι συνεπείς ασφαλισμένοι, είτε πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες είτε για εργοδότες, δεν έχουν καμία έκπτωση όταν πληρώνουν τις εισφορές στην ώρα τους. Θα μπορούσε να ισχύει κάτι ανάλογο με την εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος, όπου δίδεται έκπτωση 3% στον φορολογούμενο. Η έλλειψη κινήτρων ωθεί αρκετούς στο να πάψουν να είναι συνεπείς και να καταλήγουν σο τέλος με χρέη που θα μπορούσαν να τα γλιτώσουν αν το κράτος τους έδινε κίνητρο λόγω συνέπειας.
e-Mail: info@nikost.gr  
Επιστροφή στο περιεχόμενο